03 April 2020


English Articles


Do all Religions Lead to God?

Having been brought up in the Hindu faith, I was under the impression that all ..

जीवन गवाही

चीनको मध्य भागको एक विद्वान परिवारमा म जन्मिएको थिएँ । मेरो बुवा एउटा विश्व विद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ । व्य...

विज्ञान

१. वैज्ञानिकहरूले एउटा ताराको मुलुकदेखि अर्को ताराको मुलुक, त्यसपछि अर्को ताराको मुलुक (Galaxy) सम्म देखिने अति शक्त...