03 April 2020

प्रितिको मालिक

By Linda Cloud - Sun Jul 07, 11:56 pm

lightcast

तपाईं हाँस्नुहुनेछ, रुनुहुनेछ र तपाईंले एउटा दासी केटि र पछि गएर उनका मालिकको जीवन परिवर्तन गरेको सामर्थ्यलाई देख्नुहुनेछ। एउटा सत्य घटनामा आधारित यो चलचित्र तपाईंले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुनेछैन। यो चलचित्रको ट्रेलर हेर्न माथि क्लिक गर्नुहोस्। यो चलचित्र ख्रीष्टियन किताब पसलहरूमा र संगति चर्चमा उपलब्ध छ। फोनः 9851055734

Leave a Reply